Skupinové aktivity a tandemové tvoření ve třetí třídě 7. 5.

 7.5.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci si užili další příjemný týden prezenční výuky ve škole 🙂 Protože nám je po dlouhé době distanční výuky vzácná skupinová spolupráce, tak jsme se jí v posledních dnech hodně věnovali. V anglickém jazyce pracovaly děti na tématu „My english words“. Vytvářely si plakátky s již známou slovní zásobou, a tím si ji hravou formou procvičovaly. V prvouce jsme ve skupinkách tvořili výukové plakátky s tématem jednotlivých druhů obratlovců. Díky této aktivitě si děti osvojily různorodé informace o savcích, plazech, ptácích, rybách a obojživelnících. Každá skupinka poté prezentovala své výsledky ostatním spolužákům. Vzájemné „vrstevnické“ učení mělo mezi dětmi velký úspěch, a zároveň se děti dověděly mnoho nových a zajímavých informací ze života živočichů. Týden jsme zakončili opět tandemovým tvořením s paní učitelkou Verčou Vaňousovou. Tentokrát jsme vytvářeli obrázky pro maminky ke Dni matek. Výtvory se dětem opravdu povedly a věříme, že udělají maminkám velkou radost 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy