Projektový den u deváťáků

 13.5.2021  PaedDr.Hana Šťovíčková

Ve čtvrtek 13. května 2021 proběhl v 9. třídě projektový den zaměřený na „První pomoc“. Je financován z projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LIBCHAVY II.

V první části programu lektor Martin Hodoval zmapoval znalosti žáků týkající se 1. pomoci a doplnil je vzájemnou interakcí o další teoretické poznatky. Pak následovala praktická záchranná činnost žáků, kde nabyté vědomosti uplatnili.

Žáci získali zkušenost se zastavením žilného a tepenného krvácení, správně provedenou masáží srdce, resuscitací a polohováním zraněného.

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat panu Martinu Hodovalovi, řediteli OS ČČK ÚO, za odborné vedení 4 hodinového programu s osobitým přístupem k našim žákům.