Přejít na obsah

Preventivní program “ Jsme parta“

 23.5.2021  Mgr. Lenka Ludvíčková

V pátek 21.5. proběhl ve druhé třídě pod vedením pana Petra Kadlece preventivní program “ Jsme parta“. Náplní této dvouhodinovky bylo zábavnou formou vyzkoušet si různé aktivity a činnosti zaměřené na podporu spolupráce, ocenění druhých a především vzájemného respektu. Všem dětem patří pochvala za hezkou spolupráci a nasazení ve všech aktivitách. Zároveň děkujeme panu Kadlecovi za přípravu a realizaci tohoto preventivního programu.