Přejít na obsah

Prvouka ve třetí třídě :-)

 10.6.2021  Mgr.Eva Adamcová

Ve čtvrtek 10. 6. se žáci třetí třídy věnovali v prvouce tématu ochrany životního prostředí a třídění odpadu. Nejprve si sami vyzkoušeli, zda vědí, z jakých materiálů jsou jednotlivé věci vyrobené, aby je dokázali správně vytřídit. Poté si pomocí „recyklačního kufříku“ od společnosti Ekokom prohlédli, co se stane s vytříděným odpadem, a jak se dál zpracovává. Nakonec se rozdělili do skupin a každá skupina se věnovala jednomu druhu tříděného odpadu. Jaký je výsledek jejich práce, můžete posoudit z přiložených fotografií 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy