Dopravka na I. stupni

 28.6.2021  Mgr.Helena Kujová

V pondělí 28. 6. si žáci IV. ročníku připravili pro své spolužáky různá stanoviště a aktivity týkající se dopravní výchovy. Děti si vyzkoušely svoji obratnost v jízdě na koloběžce a ověřily si znalosti v dopravním značení. Všichni si tak společně užili krásné a pohodové dopoledne.