Přejít na obsah

Vítání prvňáčků

 1.9.2021  Mgr.Eva Adamcová

Ve středu 1. 9. zasedlo v naší škole poprvé do lavic 25 prvňáčků, 10 dívek a 15 chlapců. V průběhu slavnostního programu předali žáci 9. třídy pomyslnou štafetu novým žákům školy a popřáli jim pohodový start školní docházkou. Ve třídě přivítala nové žáčky nejen třídní paní učitelka, ale také paní ředitelka, paní starostka a paní vychovatelka. Prvňáčci si odnášeli z prvního školního dne klíč od školy, nové zážitky, ale také potřebné pomůcky do výuky, knihu od obce, dárkové předměty od Pardubického kraje a žáků naší školy. Nechyběla ani tradiční kytička od paní Kaplanové.

Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a děkujeme všem, kteří se na slavnostním programu pro děti podíleli.

Eva Adamcová, třídní učitelka 1. třídy