Exkurze žáků 1. stupně ve sběrném dvoře

 5.10.2021  Mgr.Eva Adamcová

V úterý 5. 10. se uskutečnila v rámci environmentální výchovy na 1. stupni exkurze žáků do místního sběrného dvora. Žáci 1. až 5. třídy si prohlédli prostory sběrného dvora v Libchavách a paní starostka Jana Hodovalová jim vysvětlila princip efektivního třídění odpadu. Dále žákům popsala, jak se vytříděný odpad dále zpracovává a využívá. Děkujeme paní starostce za příjemně strávené dopoledne a věříme, že si žáci odnesli nové informace, které využijí v praxi při třídění odpadu v domácnostech.

Za kolektiv pedagogů 1. stupně Eva Adamcová