Přejít na obsah

Projektový den na Gymnáziu ÚO

 19.10.2021  PaedDr.Hana Šťovíčková

Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V pondělí 18. října jsme poprvé navštívili v rámci tohoto programu odborné učebny Gymnázia v ÚO. V chemické laboratoři bylo pro naše deváťáky připraveno téma Krystalizace modré skalice. Podle přesného popisu namíchali nasycený roztok pentahydrátu síranu měďnatého, naučili se sestrojit filtrační aparaturu a provést filtraci tohoto roztoku, který použili na rušenou krystalizaci. Odměnou jim byly nádherné krystalky modré skalice. Ve fyzikální laboratoři měli již připravené roztoky modré skalice s různou koncentrací a jejich úkolem bylo zjistit závislost odporu na koncentraci roztoku. Tudíž jak víme, je nutné změřit napětí a elektrický proud. Což se žákům pod vedením zkušených pedagogů velmi brzy podařilo. Výpočet odporu už provedl PC v nové počítačové učebně, ale chtělo to dovednost sestavit tabulku v Excelu a ještě sestrojit graf. A to byl pro někoho velký oříšek:)

Na závěr bychom chtěli poděkovat RNDr. Lence Janyšové, Mgr. Kláře Kroulíkové, Mgr. Kateřině Pirklové, Mgr. Miroslavu Janyšovi, Mgr. Radovanu Růžičkovi a v neposlední řadě naší paní učitelce Ing. Lence Řehounkové za skvěle připravený PROJEKTOVÝ DEN, kde se naši žáci naučili mnoha dovednostem a rozvíjeli své znalosti v oboru chemie, fyziky a IT.