Slavnostní předávání Slabikářů v 1. třídě

 22.11.2021  Mgr.Eva Adamcová

V pondělí 22. 11. se z žáků 1. třídy stali opravdoví čtenáři 🙂 Protože již děti znají mnoho písmen, která postupně spojují do slabik, je načase začít se čtením slov a vět. K tomu jim budou sloužit Slabikáře, které jim přišla slavnostně předat paní ředitelka školy Marie Linhartová.

Eva Adamcová