Před tabulí, za tabulí – třída 6. A

 2.12.2021  PaedDr.Hana Šťovíčková

 

Ve čtvrtek 2. 12. 2021 proběhla ve třídě 6. A již druhá část programu selektivní primární prevence Před tabulí, za tabulí. Tento program slouží ke zlepšení vztahů v třídním kolektivu.

V první listopadové části proběhlo sociometrické měření a na základě výsledků šetření proběhla druhá část programu. Odborní pracovníci z Pedagogicko – psychologické poradny z Ústí nad Orlicí seznámili žáky s výsledky a poté následovaly aktivity podporující vzájemnou spolupráci a toleranci mezi dětmi. Žáci si program užili a těší se na další pokračování.