Přejít na obsah

Regionální učebnice na veletrhu úspěchů škol

 20.2.2022  Mgr. Veronika Vaňousová

Ve čtvrtek 17. února se konala v Kulturním centru v České Třebové závěrečná konference  – Veletrh úspěchů škol s podporu MAP II. Konference byla určena pro členy Řídícího výboru MAS ORLICKO, z.s., zřizovatele škol, ředitele škol, zapojené partnery do projektů MAP II a další čestné hosty.

Jedním z úspěšných projektů byla regionální učebnice, na jejíž podobě se výrazně podíleli žáci naší školy pod vedením paní asistentky Marty Kacálkové. Učebnice má podobu portfolia s tematicky zaměřenými pracovními listy. Pracovní listy jsou určené pro výuku prvouky a vlastivědy na prvním stupni. U nás ve škole probíhalo i ověřování, které zajišťovala paní učitelka Eva Adamcová. Nejvýraznější podíl na vzniku učebnice mají deváťáci, kteří jako odměnu za svou práci získali zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“, který se uskutečnil 3. listopadu.

Děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy i obce!