Přejít na obsah

Projektový den na Gymnáziu Ústí nad Orlicí

 15.3.2022  PaedDr.Hana Šťovíčková

V pátek 11.3. jsme se žáky z osmých tříd navštívili Gymnázium Ústí nad Orlicí. Ve školních laboratořích proběhl již druhý Projektový den zaměřený na Měření pH roztoků pomocí univerzálního indikátorového papírku a pH metru, měření vodivosti roztoků a grafické a tabulkové zpracování naměřených hodnot a porovnání výsledků.

Hlavním cílem veškeré badatelské činnosti bylo všechny naměřené hodnoty nejen zadat do excelové tabulky, ale i vytvořit graf, který by nám ukázal vztah naměřených hodnot. Tudíž ukázat závislost pH a vodivosti u vybraných roztoků. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat lektorům tohoto projektového dne Mgr. K. Kroulíkové, RNDr. MgA. L. Janyšové, Mgr. R. Růžičkovi, Ing. L. Řehounkové, Mgr. M. Janyšovi a Mgr. H. Blaško za skvělé vedení. Žáci získali mnoho nových dovedností a znalostí z oblastí chemie, fyziky a informatiky.