1. pomoc v 8. třídách

 8.5.2022  PaedDr.Hana Šťovíčková

V rámci předmětu Biologie člověka proběhly ve dnech 3. a 5. května v 8. třídách nácviky 1.pomoci při zástavě dechu a srdeční činnosti. Zdravotní instruktorka z ČČK z Ústí nad Orlicí naučila žáky jak provést umělé dýchání a nepřímou masáž srdce na figuríně či zastavení krvácení pomocí šátku. Dále si pak vyzkoušeli jak provést stabilizovanou polohu. Doufáme, že nabyté vědomosti i dovednosti žákům pomohou při řešení nenadálých životních situací.