Stopovaná v 1. třídě

 13.5.2022  Mgr.Eva Adamcová

V rámci poslední tandemové výuky s paní učitelkou Verčou Vaňousovou si prvňáčci v pátek 13. 5. vytvořili nejprve přání pro tatínky ke Dni otců, a poté si užili stopovanou. Děti se rozdělily do dvou skupin a společně plnily 7 úkolů, které prolínaly všemi vyučovacími předměty – vyjmenovaly jarní květiny a dopravní prostředky, hledaly rýmy ke slovům, zpívaly společně písničku, modelovaly z přírodnin geometrické tvary a sportovaly. Na závěr je čekal zasloužený sladký „poklad“. Páteční hra byla pro prvňáčky příjemnou tečkou za výukou v tomto týdnu 🙂

Eva Adamcová, Veronika Vaňousová a kolektiv žáků 1. třídy