Finanční gramotnost v 9. třídě

 28.5.2022  Mgr. Veronika Vaňousová

Již několik týdnů se deváťáci při hodinách matematiky zabývají záludnostmi světa financí. Vyvrcholením tematického celku Finanční gramotnost byl ve čtvrtek 26. května projektový den věnovaný naučné stolní hře Finanční svoboda.

V průběhu dne prožili deváťáci při hře šedesát let života s rodinami Korunkových a Brzobohatých. Hospodařili s rodinnými financemi a snažili se v roli finančních poradců naplnit rodinám jejich cestu k finanční svobodě v důchodovém věku. Během hry se potýkali s různými událostmi – narození potomků, vykradený byt, změna zaměstnání, úraz a další – a mohli díky využití vhodných produktů získat řadu financí.

Díky profesionálnímu výkladu pravidel hry a vysvětlení podstaty finančních produktů, které vedl autor hry Ing. Karel Kořený, většina deváťáků  splnila svým rodinám jejich sny.  Deváťáci hru prožívali a se svěřenými financemi zacházeli s velkým osobním nasazením.