Přejít na obsah

Dějepisná exkurze do pravěku – 6. A

 17.6.2022  PaedDr.Hana Šťovíčková

V pátek 17. 6. jsme vyrazili na dějepisnou exkurzi do pravěké osady Křivolík, kterou vybudoval od roku 2007 spolek nadšenců pro historii a archeologii. Uprostřed krásných hvozdů u České Třebové se tak díky tomuto muzeu v živé přírodě můžeme na chvíli ocitnout v pravěku, kdy se na našem území vyskytovali tehdejší lovci a sběrači, první zemědělci, taviči kovů doby bronzové i první etnika – Keltové či Germáni.

Živá výuka pravěku se skládá jak z prohlídky areálu, tak z programu Cesta do pravěku zaměřeného na ukázku postupného vývoje nástrojů a technologií v  pravěkých období – doba kamenná, bronzová a železná.

Na začátku programu jsme se rozdělili do tří kmenů. Zvolili jsme si svého náčelníka i název kmene a společně jsme vešli do pravěkého světa. Dozvěděli jsme se, jak se živili naši předkové, které nástroje a technologie používali, jaké měli náboženské představy i jak byla zakončena jejich životní pouť. Vyzkoušeli jsme si aktivity k danému období – okopávání pole, hod oštěpem, drcení/mletí obilí na mouku…..aj.