Přejít na obsah

Adaptační pobyt šesťáků- den první

 20.9.2022  Mgr.Zuzana Novotná

Za deště jsme v úterý ráno vyrazili z Libchav, aby nás v Sedmihorkách přivítalo sluníčko. Po obhlídce kempu nás čekaly první stmelovací aktivity, následoval ateliér příroda, kde nám šesťáci předvedli, jak jsou kreativní. Den jsme pak zakončili parádní společnou bubnovačkou. Už se těšíme, co nám přinese zítřek.