Preventivní program u šesťáků

 2.10.2022  Mgr.Zuzana Novotná

V pátek 30. září se v 6. třídě uskutečnil preventivní program „Začátek“, který vedly lektorky z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Aktivity byly zaměřeny na vzájemné poznávání žáků, spolupráci a utváření nově vzniklého kolektivu. Šesťáci si dopoledne užili a ukázali, že jsou na nejlepší cestě stát se prima partou.