Běžecké štafety E. Zátopka – I. stupeň

 25.10.2022  Mgr.Eva Krummer

V úterý 25. října proběhl již tradiční štafetový běh Emila Zátopka. Počasí nám naštěstí přálo, a tak své síly a zdatnost v běhu mohla změřit dvě desetičlenná družstva 4. a 5. třídy. Závody byly napínavé do samého konce. Pro vítězství a tedy i putovní pohár si letos doběhla do cíle 4. třída. Děkujeme všem zúčastněným a vítězům blahopřejeme!