Návštěva místního kostela

 6.1.2023  Mgr.Eva Adamcová

V pátek 6. 1., k příležitosti svátku Tří králů, navštívily všechny třídy 1. stupně místní kostel sv. Mikuláše. Děti si prohlédly nejen vystavené betlémy, ale také jednotlivé prostory této krásné historické budovy. Pan Horníček seznámil žáky s historií kostela a popsal jednotlivé postavy, které se ve vystaveném betlému objevují. Na závěr si žáci zazpívali tříkrálovou koledu. Moc děkujeme panu Horníčkovi za zpestření výuky.

Kolektiv pedagogů a žáků 1. stupně