Projektový den na Gymnáziu ÚO – 9. třídy

 15.1.2023  PaedDr.Hana Šťovíčková

V pátek 13. ledna 2023 proběhl na Gymnáziu Ústí nad Orlicí již třetí PROJEKTOVÝ DEN, kterého se zúčastnili naši deváťáci. Téma bylo vybráno REAKCE KOVŮ v souladu se Školním vzdělávacím plánem.

Celkem 28 žáků bylo rozděleno do dvou skupin. V chemické laboratoři se studenti snažili experimentální činností získat informace o chemickém složení materiálů a věcí kolem nás. Podle zabarvení mohli pak usuzovat na konkrétní druhy kovů. Byla zde použita metoda elektrografie. Ve fyzikální učebně druhá skupina dětí zjišťovala potenciály kovů a naměřené hodnoty napětí pro jednotlivé kovy zpracovávala pomocí počítače. Celkem žáci zaznamenali elektrodový potenciál vůči uhlíkové elektrodě u 5 kovů.

Projektový den byl skvěle připraven ze strany všech přítomných pedagogů. Žáci se zde seznámili s novou metodou chemické analýzy a dokázali naměřené hodnoty statisticky zpracovat na PC.

                                                                                                                                                     Lenka Řehounková, Hana Šťovíčková