Aranžování živých květů

 25.5.2023  Mgr. Lenka Ludvíčková

V úterý 23. 5. se mi na tvoření sešla skupinka šikovných děvčat. Počasí nám přálo, koupila jsem nauky a na sluníčku jsme si pověděly něco málo o aranžování :-). Nadšení a chuť pracovat s čerstvě nařezanými kvítky a zelení bylo veliké, je to znát na vydařených výtvorech a já jsme s děvčaty strávila opět jedno příjemné odpoledne :-).

A. Doutnáčová  🙂