Přejít na obsah

18. 9. Pasování na čtenáře, 2.B

 18.9.2023  Mgr.Iva Kittlitz

Z žáků 2.B už jsou praví čtenáři! 🙂

Dnes na Obecním úřadě v Libchavách proběhlo slavnostní Pasování na čtenáře.

Žáci museli prokázat, že si přijmutí do řádu čtenářského zaslouží . Ve skupinkách řešili různé rébusy spojené se čtením a každý samostatně přečetl básničku od Josefa Lady.

Přišla nás také přivítat paní starostka, která povyprávěla něco o historii Libchav, jak vznikal libchavský znak a na závěr zarecitovala rýmovanou pohádku od Františka Hrubína O perníkové chaloupce.

A nastala ta důležitá chvíle. Nejdříve žáčci společnými silami přečetli slib čtenářů. Poté jednotlivě přistupovali a poklekávali před paní knihovnici, aby je mohla mečem popasovat.

Svým podpisem pak stvrdili, že o knížky budou s úctou pečovat, chránit je a opatrovat jako oko v hlavě. Každá kniha pro ně bude kamarádkou i rádcem. Bude jim předávat spoustu informací a mnohá moudra.

Velké poděkování patří paní knihovnici Páje Vítkové za přípravu a dárky pro malé čtenáře a paní starostce Janě Hodovalové za milé uvítání.

 

žáci 2.B a třídní učitelka Iva Kittlitz