Preventista

Metodik prevence  : Mgr. Kateřina Kulhavá, email : k.kulhava@zslibchavy.cz

Školní rok 2022/2023

Prevence není nikdy dost

A proto i v letošním školním roce budeme v preventivních programech pokračovat. Každá třída by si měla projít programem na utužení vztahů mezi spolužáky a zlepšování třídního klimatu – což nám zajišťuje Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí n.O.  Zároveň by třídy měly absolvovat lekce společnosti ACET – kde se zaměřujeme také na dobré vztahy ve třídě, na nástrahy v online prostředí, na rozpoznání šikany a jak se jí bránit, rozvíjíme osobnostní dovednosti.

Na tuto základní kostru přidáváme během školního roku adaptační kurz 6. ročníku, nápady Žákovské rady, návštěvu Integračního dne, aktivní spolupráci v Květinový den, zhlédnutí dokumentů se sociální tématikou na festivalu Jeden Svět, spolupráci žáků při projektových dnech a soutěží.

Užitečné kontakty :

ROSA rodinné centrum, z. s. – Česká Třebová : https://mcrosa-radce.webnode.cz/o-nas/

Péče o duševní zdraví, z. s. – Ústí n. Orlicí : http://www.pdz.cz/pobocka-usti-nad-orlici.html

Klinická psychologie – Nemocnice v Ústí n. Orlicí : https://usti.nempk.cz/kliniky-a-pracoviste/klinicka-psychologie

Krizové centrum v Žamberku :  https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-zamberk/

Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí n. O. : https://www.pppuo.cz/ , tel. : 465 521 296; 776 611 695 ,
email : info@pppuo.cz

Středisko výchovné péče – Mimóza: http://www.svp-mimoza.cz/rodice.html, tel.: 465 526 969, 737 568 228,
email: info@svp-mimoza.cz

Speciálně pedagogické centrum Kamínekhttps://spckaminek.websnadno.cz/ , tel. : 465 523 715,
email: spc.usti@seznam.cz

Kamin – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež :  http://kamin.klubexit.cz/kontakty/  , tel. : 778 724 126,
email : klub.kamin@gmail.com

Almathea – podpora pro rodinu a dítě: https://www.amalthea.cz/pobocka-usti-nad-orlici/

Cesta pro rodinu, z. ú. Žamberk : https://cestaprorodinu.cz/

Linka bezpečí:  tel.: 116 111https://www.linkabezpeci.cz/

Mapa pomocných zařízení : https://www.ohrozenedite.cz/

Dětství bez násilí : https://www.detstvibeznasili.cz/

Poradna pro rodinu Pardubického kraje, pobočka v Ústí n.O.: https://poradnapardubice.cz/poradentstvi/ ,
tel.: 466 263 080, 603 273 948, email.: pardubice@poradnapardubice.cz

Webové stránky : www.opatruj.secentrum Locika 


Minimální preventivní programVálka na Ukrajině 

Dostali jsme se díky mediální dostupnosti do situace, kdy se stáváme přímými svědky válečného konfliktu. Ať se snažíme sebevíc, děti se dostávají k informacím také. Mluvte citlivě s dětmi, co s nimi tato situace dělá a jak ji vnímají. 

Přikládám záznam z vysílání : Jak mluvit s dětmi o válce  , kde najdete rady, praktické ukázky a situace, které mohou při otevření tohoto tématu nastat.

Možná pomohou i praktické návody a rady, které jsem si vypůjčila z Centra Locika : 

Jak mluvit s dětmi o válce     +  Desatero proti strachu, úzkosti a panice

Další zajímavý článek, který by mohl být nápomocen : Nemějte výčitky, že se máte dobře

V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte a obraťte se na paní učitelku (pana učitele) třídní nebo jiného pedagoga, využijte výše poskytnuté kontakty nebo jinou pomoc, radu či podporu.

K. Kulhavá, metodik prevence

 Okénko kyberprostoru a online času 

Vážení rodiče, 

myslím, že si často kladete otázky ohledně mobilních telefonů a tabletů (od kdy, na jak dlouho, s kým, kde..?) a proto se snažím poskytnout informace, tipy, rady, nápady. Vycházela jsem z knihy Dítě v síti od kolektivu autorů Dočekal, Müller, Harris, Heger a spol., vydané 2019 v Mladé frontě a.s. 

DIGITÁLNÍ DESATERO

10 pravidel pro nejmenší

Předškoláci v síti

Negativa a pozitiva počítačových her

Jak nastavit Instagram a TikTok

Tipy,kam se obrátit

Jak poznat kyberzávislost

 • Při zákazu či nedostatku přichází agresivita a nespokojenost
 • Neochota jet někam na víkend, zejména tam, kde není mobilní signál
 • Lhaní svému okolí o době věnované předmětu závislosti
 • Zhoršující se školní prospěch
 • Zanedbávání povinností, vynechávání jídla, absence hygieny
 • V pokročilých případech fyzické projevy – třes, pot, žaludeční potíže

Závislý jedinec si málokdy dokáže přiznat, že je závislýJak zvládnout návrat žáků do školy ? Pomůžou nové webové stránky :

Web dusevnizdravi.edu.cz je informační křižovatkou, nabízí jak pomoc při akutní intervenci ve školách, tak i doprovodné materiály, které tematiku duševního zdraví dále rozvíjejí. 

Je určen ředitelům, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, ale také rodičům a vůbec všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách.

Podpora pro učitele : duševní zdraví žáků,       důležitá témata, videa, podcasty

Podpora pro rodičepodcasty, odkazy, videaJak co nejlépe ustát nekonečnou distanční výuku?

Děti určitě patří mezi velké hrdiny této doby. Jestli to vše ustojí a začnou dál fungovat normálně, tak to bude úžasné. Fandíme rodičům a všem, kteří se dětem věnují, jen ať to vydrží.

Doporučení pro rodiče a žáky na I. stupni 

 • Snažte se o to, aby se děti doma učily pravidelně.
 • Buďte jim nápomocní při přípravě pracovních sešitů, učebnic, pomozte jim pochopit zadání, zkontrolujte s nimi jejich práci (ale nemusíte u nich sedět celou dobu).
 • Připravte dětem klidné pracovní prostředí- psací stůl a vhodná židle jsou samozřejmostí, puštěná televize či rádio, povídavá kamarádka nejsou těmi nejvhodnějšími společníky.
 • Motivujte děti k samostatné práci a za jejich snahu je odměňte- mnohdy stačí pochvala, pohlazení, ale ani zmrzlinový pohár není na škodu :-).
 • Dětem by mělo být umožněno dodržovat během výuky přestávky, pitný režim, měly by se nasvačit, proběhnout venku.
 • Tolerujte dětem nedostatky a nekárejte je za chyby. Právě jimi se děti mohou ledacos naučit.

Doporučení pro rodiče a žáky na II. stupni

 • Žák na druhém stupni by už měl být zcela samostatný. Dovede se sám orientovat v rozvrhu, pokynech vyučujících, nicméně pokud bude potřebovat Vaši pomoc či radu, buďte mu k dispozici. To ale neznamená, že zadanou práci za svého potomka budete dělat vy.
 • Měli by jste mít přehled o tom, co Vaše dítě vypracovalo, čím se zabývalo, projevujte zájem o jeho školní činnost, nechte dítě, ať Vám vypravuje na čem pracovalo, co ho bavilo, jestli něčemu zasmálo, co se podařilo, ale i co se nedařilo, jak si s problémem poradilo… Dětem stačí jen sdílet své pocity, chtějí mít možnost někomu se svěřit, často stačí je jen vyslechnout 🙂 .
 • Odevzdávané práce určitě nemusíte kontrolovat (mohli by jste přijít o rozum 🙂 ), to nechte na nás pedagozích. Zpětnou vazbu můžete vidět v Bakalářích nebo požádejte dítě o nahlédnutí do emailu.
 • Stejně jako u prvního stupně platí i u starších žáků pravidelnost. Není dobré nechávat odevzdávání práce na poslední chvíli. Nejlepší je, když dítě pracuje dopoledne podle rozvrhu a má zbytek dne na odpočinek a relaxaci.
 • I u žáků druhého stupně platí dodržování přestávek, pitného režimu, svačin. Je fajn, když se během výuky protáhnou, doporučené je správné sezení u pracovního stolu, v prostředí, kde mají žáci klid na práci.
 • Je třeba mít své starší děti pod zvýšeným dohledem. Přece jen volný čas nabízí řadu rizik, ať už jde o konzumaci alkoholu, tabáku, návykových látek, anebo potulování se na neznámých místech.
 • V neposlední řadě je důležitá podpora a pochopení, vždyť Vaši potomci přišli o své volnočasové aktivity, o kontakt s vrstevníky a kamarády, distanční výuka je náročná a pro některé žáky velmi zatěžující a dlouhá.

Přeji mnoho sil, pevné zdraví a spoustu trpělivosti s celou zatěžující situací.
K.Kulhavá


 

ŠKOLNÍ-KRIZOVÝ-PLÁN-PŔI-VÝSKYTU-ŠIKANY-PRO-RODIČE Školní krizový plán při výskytu šikany pro žáky