Přejít na obsah

Projekty

Šablony OP JAK na Základní škole a mateřské škola Libchavy

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004376

Realizace projektu: od 1.1.2023 do 31. 12. 2024

Rozpočet projektu :            2 489 138,- Kč

Projekt je zaměřen na následující témata: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání; zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Klíčové aktivity:

 • Inovativní vzdělávání – ZŠ, MŠ, ŠD
 • Školní psycholog
 • Vzdělávání pracovníků – ZŠ, MŠ, ŠD
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání – ZŠ, MŠ

——————————————————————————————————————————————-

Doučování žáků škol – Národní plán obnovy

Realizace projektu: od 1.1.2023 do 31. 8. 2023

Rozpočet projektu :        91 680,- Kč

 

——————————————————————————————————————————————-

Vzdělávejme se pro budoucnost v Evropě

Reg. č.: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000074133

Realizace projektu: od 1.8.2022 do 31. 1. 2024

Rozpočet projektu :           40 010,- EUR

Cílem projektu je podpora a rozvoj kompetencí pedagogů v jazykové komunikaci a v nových metodách, přístupech a formách práce ve vzdělávání. Pedagogové školy absolvují 17 vzdělávacích a metodických kurzů v zahraničí (Portugalsko, Nizozemsko, Francie, Irsko, Island, Slovensko, Německo, Řecko, Kypr, Dánsko). V průběhu projektu bychom rádi navázali kontakty na zahraniční školy a s nimi potom realizovali společné žákovské projekty.

——————————————————————————————————————————————-

Doučování žáků škol – Národní plán obnovy

Realizace projektu: od 1.9.2022 do 31. 12. 2022

Rozpočet projektu :           37 500,- Kč

——————————————————————————————————————————————————————–

Doučování žáků škol – Národní plán obnovy

Realizace projektu: od 1.1.2022 do 31. 8. 2022

Rozpočet projektu :           64 675,- Kč

——————————————————————————————————————————————–

Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ Libchavy – Šablony III

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020430

Realizace projektu: od 1.8.2021 do 31. 7. 2022

Rozpočet projektu :            868 530,- Kč

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Klíčové aktivity:

 • Školní asistent
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den  mimo školu

——————————————————————————————————————————————–

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ LIBCHAVY

 Registrační číslo projektu:      20/005/19210/453/044/002067

Realizace projektu:                 10.9.2020 – 30.11.2021

Rozpočet projektu:                 1.897.480,00 Kč

 

——————————————————————————————————————————————–

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy II

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012660

Realizace projektu: od 1.8.2019 do 31. 7. 2021

Rozpočet projektu :            1.568.410,- Kč

—————————————————————————————————————————————————

 

Podpora pedagogů na Základní škole a mateřské škole Libchavy

Rozpočet projektu: 8.880,- EUR

Realizace projektu: 1/2019 do 12/2019

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047208

Cílem projektu je podpora jazykových schopností a kompetencí pedagogů školy, načerpání nových nápadů, námětů, forem a metod práce při výuce hudební výchovy a výměna zkušeností a posílení dovedností managementu školy.

Aktivity:         jazykové kurzy v zahraničí (VB, Německo, Malta)

                        stínovaní na partnerské škole na Slovensku

                                   

———————————————————————————————————————————————————————–

Místně zakotvené učení z pohledu žáků a pedagogů a tvorba regionální učebnice

————————————————————————————————————————————————

Rozvoj profesních kompetencí výchovných poradců ZŠ – profesní testování COMDI

V průběhu tří školních roků bude naše škola zapojena do projektu „Rozvoj profesních kompetencí výchovných poradců ZŠ pro kariérové poradenství na základních školách“. Díky tomu můžeme žákům 8. tříd nabídnout profesní testování v programu COMDI a následnou interpretaci výsledků proškoleným pracovníkem- výchovným poradcem.

Projekt je realizován za podpory MAS Orlicko, z.s..

———————————————————————————————————————————————

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005185

Realizace projektu: od 1.8.20017 do 31. 7. 2019

Rozpočet projektu :            1.083.608,- Kč

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podporu extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Klíčové aktivity:

 • Chůva – personální podpora MŠ
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————–

Školní informační centrum

Realizace projektu: od 1.11.2009 do 30. 6. 2012, udržitelnost do 30.6.2017

Rozpočet projektu :            2.774.670,- Kč

 

Klíčové aktivity:

 • Školní informační centrum

Ve stávajících prostorách skladu v budově školy byla vybudována učebna Školního informačního centra, kde jsou realizovány aktivity  žáků a pedagogů.

 • Expedice po zajímavých místech východních Čech

Žáci naší školy se aktivně podíleli na plánování, průběhu a vyhodnocení expedic na zajímavá místa východních Čech spjatá s lidovými tradicemi, ochranou životního prostředí a podporou trvale udržitelného rozvoje. Cíle expedic byly pečlivě vybírány pedagogickými pracovníky školy, kteří byli do projektu aktivně zapojeni.

 • Inovace školního vzdělávacího programu

 Na základě práce a aktivit v projektu byla provedena inovace stávajícího ŠVP. Pedagogy nově nabyté dovednosti z kurzů a zkušenosti z jejich aplikace při práci s žáky byly začleňovány do stávajícího ŠVP.

Školní zásobník aktivních metod ve výuce Školní informační centrum – metodický materiál Projektové dny – metodický materiál Prezentace Židé ve východních Čechách Prezentace Ve stopách koňských kopyt Prezentace Ústí nad Orlicí Prezentace projektu Školní informační centrum Prezentace Poorličí Prezentace Pardubice Prezentace Památné stromy Pardubického kraje Prezentace Orlické hory Prezentace o realizaci projektu – projektový den 25.6.2012 Prezentace Náchodsko Prezentace Litomyšlsko Prezentace Krkonoše Prezentace Královéhradecko Prezentace Královédvorsko Prezentace Kralicko Prezentace Jičínsko Prezentace Chemický průmysl Pardubicka Prezentace Hraniční opevnění Prezentace Holice Prezentace Hlinecko Prezentace Čistírny odpadních vod Prezentace Cesty za energií Prezentace Českotřebovsko Inovace ŠVP Informace o projektu Školní informační centrum Cesta za energií