Ing. Magda Hamplová

Fyzika 7. A

 

 

 

Matematika 8

Kritéria pro hodnocení :

  • aktivita, zájem, práce a spolupráce v hodinách
  • domácí úkoly (každý týden ve čtvrtek žáci dostanou úkol, odevzdávají jej v pondělí)
  • písemné zkoušení  – každé úterý píšeme krátký test na probranou látku z minulého týdne
  • 2 čtvrtletní práce, ukazující jak se žáci orientují v širší oblasti matematiky
  • vedení sešitu teorie

Za svou práci v hodinách  mohou žáci získávat „pluska“ . Sesbírají- li tři, zapisuji do ŽK 1 za práci v hodinách.

Odkaz na Zoom – Zde

 

ROZVRH HODIN