Mgr. Dagmar Bláhová

PLYŠÁCI DO TOMBOLY – hezké, vyprané, nepoškozené plyšáky poptává 9. třída do jarmarkové tomboly. Máte-li doma nějaké postradatelné plyšáky, můžete je poslat v pondělí 5.6.

 

Čtenářské deníky
ZMĚNA!!!
Za 1. pololetí přečteme DVĚ knihy. Další prezentace přečtené knihy se uskuteční po vánočních prázdninách
ve čtvrtek odpoledne 5.1. 2023.
Ve 2. pololetí prosím počítejte s přečtením dalších tří knih.
Prezentace: vlastními slovy dvě minuty povídat o své knize, výpisek ve čtenářském deníku (název knihy, kdo ji napsal, obsah – 2-3 věty), dobrovolně ilustrace.

DOUČOVÁNÍ – změna – středa 11:40 – 12:20
V den Vánočního jarmarku končí výuka pro I. stupeň v 11:30.
Tři krabice charitativních Krabic od bot předáno k odeslání. Mnohokrát děkuji.

AKTUÁLNÍ UČIVO 28.11. – 2.12.
ČJ – vyjmenovaná slova po B  – různé tvary a slova s nimi příbuzná (tento týden se budeme vyhýbat „zákeřným dvojicím“, budeme maximálně ukotvovat to, kde se píše tvrdé Y a proč)
Sloh – dokončování příběhu (skupinová práce – o srnčeti). Pozdravy, formy společenského chování. Vypravování – dobrý skutek (dokončování podle vlastní fantazie). Psaní osnovy k vyprávěnému příběhu.

M – písemné sčítání, dál si připomínáme možnost sčítání a odčítání rozkladem a pracujeme s násobky
násobení a dělení 8; počítání se závorkou (a přednost násobení – dělení)

PROCVIČOVÁNÍ – https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Geometrie – nekonstruujeme pravé úhly, protože opakujeme přímku a bod (uč. str. 55, PS str. 38)
Prv – příjmy a výdaje (obchodujeme, počítáme peníze); „Každý jsme jiný“ + zahájení adventní doby (tradice, zvyky) + „Minulost, přítomnost, budoucnost“

DOMÁCÍ ÚKOL: – číst každý den chvilku nahlas.
píseň o vyjmenovaných slovech po B (text mají vytištěný)

30.11., 1.12., 2.12. – ČJ – dopsat příbuzná slova k vyjmenovaným slovům u nalepených kartiček (pokud jsi nestihl v hodině) – z uč. str. 30 a obrázky si vybarvit
29.11. – bez dú
28.11. – bez dú

MARODI:
2.12.
ČJ – kobyla, býk, Přibyslav; v PS str. 24/8,9,11 + str. 26,27 – nestříhat – to, co patří k sobě, obtáhnout stejnou pastelkou
M – PS (násobení) -str. 37 celá + počítání příkladů se závorkami a bez závorek
PRV – Minulost – přítomnost – budoucnost (práce ve skupinách) – v uč. str. 44
1.12.
ČJ – obyčej, bystrý, bylina a slova s nimi příbuzná
M  – počítání příkladů se závorkami a bez závorek, písemné sčítání, násobky 8
30.11.
Geometrie – opakujeme přímku a bod (uč. str. 55, PS str. 38)
ČJ – práce s kartičkami – příbuzná slova k vyjmenovaným po B (od „být“ po „dobytek“)
PRV – uč. str. 33 – „Každý jsme jiný“

29.11.
M – písemné sčítání PS str. 12/ cv. 2, 3, 4
ČJ – vyjmenovaná slova po B (různé tvary slova být a slova příbuzná se slovem být), PS str. 22/ cv- 4
připomenutí: kořen slova, předpona, přípona
Sloh – krátké texty a básničky k různým povoláním (práce ve skupinách)
písemně – PS str. 80 celá (poděkování, pozdrav, žádost, prosba + dramatizace)


Školní rok 2022/2023 – 3. ročník

5.12. školní Mikuláš
6.12. Vánoční jarmark ve škole
21.12. Vánoční les
22.12. Vánoční besídky
23.12. 2022 – 2.1. 2023 vánoční prázdniny

třídní učitelka Mgr. Dagmar Bláhová
telefonní kontakt: 777 69 09 34
mail: d.blahova@zslibchavy.cz

ROZVRH HODIN