Mgr. Dagmar Bláhová

AKTUALITY
Recitační soutěž – 24.3.
Čtvrtek+pátek – prezentace přečtené knihy + četba úryvku
Krátká opakovací cvičení tento týden:
PRV – opakování Voda (uč. str. 51)
M – násobilkový sloupeček, zaokrouhlování na desítky-stovky, písemné sčítání-odčítání, počítání příkladů s více matematickými operacemi
ČJ – doplňovací cvičení (VS – co už umíme), diktát (ze zadaných textů na začátku března)
M – geometrie – opakování úsečky (konstrukce, měření); převody jednotek délky (uč. 2. díl str. 3)

Čtenářské deníky: 24.3., 21.4.

DOUČOVÁNÍ – středa – Změna času doučování po dobu plaveckého rozvrhu: 11:50 – 12:35

AKTUÁLNÍ UČIVO
20.3. – 24.3. ČJ – VS po S, slovní druhy
SLOH – vyprávění; charakteristika osoby
M – převody jednotek délky, písemné odčítání trojmístných čísel, jednotky hmotnosti a objemu
PRV – voda (opakování), vzduch + půda,  + poznávačka (rostliny, živočichové, horniny)
13.3. – 17.3.
ČJ – úvod do VS po S, charakteristika osoby
M – písemné odčítání trojmístných čísel, určování času, jednotky délky (převody)
PRV – vliv člověka na přírodu, voda v přírodě

DOMÁCÍ ÚKOL: – číst každý den chvilku nahlas!!!!!
14.3. vybarvit si obrázky vyjmenovaných slov v sešitě na VS
13.3. – M – dokončit v 1. díle (modrý) str. 37

MARODI:
21.3. M – jednotky hmotnosti (opakování) – uč. str. str. 5, PS str. 2/ cv. 1,2,3,4 + písemné odčítání PS str. 6/ cv. 1
ČJ – PS str. 40/ cv. 3 – s odůvodňováním
SLOH – čítanka str. 48, 49, 50/ cv. 1
PRV Vzduch a půda – uč. str. 52
20.3. M – jednotky délky a jejich převody (uč. str. 3 – tabulka + PS str. 1/ cv. 2,3,4) + jsme opakovali: zaokrouhlování na desítky, stovky, písemné sčítání+odčítání, počítání příkladu s kombinacemi matematických operací
ČJ – uč. str. 42/ tabulka Rozlišuj – zelená a modrá – napiš si výjimky do sešitu na vyjmenovaná slova a nauč se je
ústně a v kolejích jsme dělali uč. str. 42/ cv. 3,4,5
SLOH – naslouchání a vyprávění + otázky k vyprávěným textům, co jsme prožili o víkendu

Školní rok 2022/2023 – 3. ročník

15.2. – 26.4. plavecká škola Chobotnice (středy, 10 lekcí – bude „plavecký rozvrh“)
24.3. (pátek)  Recitační soutěž
31.3. – filmový festival Jeden svět -> filmy, které uvidíme my – https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/nabidka-filmu/jeden-svet-detem
11.4. – 18.4. TRIÁDY
20.4. Návštěva čističky odpadních vod
27.4. – „Africká kultura“ (program rytmy, tanec)
5.5. – divadlo – „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“
17. – 19.5. Projektové dny Jan Ámos Komenský (Výlet za Komenským, Svět v obrazech, Škola hrou – učíme se navzájem)
24.5. Štafetové běhy
1.6. Mezinárodní den dětí 🙂
12.6. Generální zkouška na Netradiční setkání
13.6. Netradiční setkání – premiéra
14.6. Ředitelské volno
26.6. Atletický trojboj
27.6. Dopravní soutěž
28.6. Pohádkový les
30.6. (pátek) – slavnostní ukončení školního roku 2022/2023

třídní učitelka Mgr. Dagmar Bláhová
telefonní kontakt: 777 69 09 34
mail: d.blahova@zslibchavy.cz

ROZVRH HODIN