Přejít na obsah

Mgr. Lenka Ludvíčková

 

Domácí úkoly:

28.11.

Některé děti nemají splněné úkoly na Umíme to. Prosím, doplnit do zítřka 29.11.

ČJ – Umíme to – velká písmena na začátku věty – do 28.11.

M – Umíme to – obrázkové rovnice – do 28.11.

Rodokmen rodiny – na papír velikost A4 ztvárnit jakýmkoliv způsobem rodokmen rodiny ( užší rodiny ) – do středy 29.11.

 

Pro marody:

20.11.

ČJ – písanka s. 24/ celá, kromě 1.a 4. řádku

M – pracovní sešit s. 14/5-7

Barevné příklady s. 3/ horní cvičení

 

 

 

 

 

 

Učivo – listopad

 Český jazyk Vztahy mezi slovy – nadřazená, podřazená, souřadná. Slovní význam – synonyma, antonyma, jednoznačná, mnohoznačná. Slabikotvorné r + l, dělení hlásek ( samohlásky, souhlásky, dvojhlásky ), zdrobněliny, slova lichotivá a hanlivá,  psaní ú, ů
 Matematika Procvičování +a- do 20, slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď. Obor 0-100, desítky a jednotky, zaokrouhlování na desítky. Orientace v číselné řadě do 100, sčítání a odčítání desítek. Pojmy metr, kilogram, litr – propojení s praxí

G – pojem bod, přímka, polopřímka, úsečka. Měření délky úseček – práce s pravítkem.

Prvouka Témata:

Listnaté a jehličnaté stromy – zástupci, houby – zástupci. Stromy a keře. Moje rodina – příbuzenské vztahy, generace v rámci rodiny. Zájmy a povinnosti, vzájemná pomoc.

 

S dětmi jsme rozdělili služby do prodejního stánku na Jarmark. Pokud by děti v tento čas nemohly dorazit, co nejdříve mi dejte vědět a domluvíme se.

15:30 – 16:00 – Daník, Eliška, Toník

16:00 – 16:30 – Šíma, Adámek

16:30 – 17:00 – Jolanka, Štěpa, Ben

17:00 – 17:30 – Laura, Vanesska, Tamarka

17:30 – 18:00 – Viktorka, Janík

18:00 – 18:30 – Maxík, Jirka – kluci si můžou službu protáhnout až do 19:00, kdy Jarmark končí

 

Co nás čeká v listopadu:

29.11. – tvoření s rodiči na Jarmark – v průběhu mezi 15:30 – 18:30

 

Akce na prosinec:

5.12. – Mikuláš ve škole

7.12. – preventivní program – „Jsme parta“ – 3.+4. vyučovací hodina

7.12. – Jarmark ve škole

21.12. – Vánoční les

22.12. – třídní besídky

 

 

 

 

V penálu děti potřebují

  • obyčejnou tužku č. 2 – 2ks, trojhranné pastelky, ořezávátko, fixy, fix na mazací tabulku, hadřička. Děti budou tento rok nosit v aktovce 30cm dlouhé pravítko – hodiny geometrie

Stejně jako minulý rok budou mít děti v lavici menší košíček, do kterého si dají fix na mazací tabulku, tyčinkové lepidlo, hadřičku. Prosím o označení fixů a nůžek.

 

 

ROZVRH HODIN

 

Sběrové týdny 2023/2024

 

23.10. – 27.10.

20.11. – 24.11.

11.12. – 15.12.

22.1. – 26.1.

26.2. – 1.3.

18.3. – 22.3.

22.4. – 26.4.

27.5. – 31.5.

10.6. – 14.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM

Meeting ID:9782864024

Heslo:631941

Na základě absolvovaného vzdělání na Koučink akademii Libchavy nabízím všem dětem a jejich rodičům možnost řešení problémů spojených se školou, vzděláváním, ale také vztahových problémů  právě koučovacím přístupem. Koučovací přístup pomáhá měnit vzájemnou komunikaci, využíváme jej nejen k řešení nastalých problémů, ale také k jejich předcházení. Koučovacím přístupem provázíme žáky a podporujeme je v jejich osobním rozvoji.

V rámci setkání nabízím bezpečný a důvěrný prostor pro všechny zúčastněné. V případě potřeby konzultace nebo zájmu o koučovací sezení mne můžete kdykoliv kontaktovat.