Mgr. Lenka Ludvíčková

 

 

ZOOM

Meeting ID:9782864024

Heslo:631941

Pro marody:

16.5.
Procvičování pravopisu s. 36/ celá
18.5.
ČJ – pracovní sešit s. 57/1
procvičování a opakování podstatných jmen – jména vlastní a obecná
M – násobení 10 a 100, pracovní sešit s. 9/1+2
19.5.
ČJ – učebnice s. 59/3 + použít tabulku ze cv. 2 – trénování skloňování podstatných jmen a tvarů jmen
pracovní sešit s. 57/2 – jména obecná a vlastní
procvičování pravopisu s. 22/1+2
M – pracovní sešit s. 9/1, pracovní list ( marodům doručíme) – celá strana
20.5.
ČJ – pracovní sešit s. 58/2
procvičování pravopisu s. 37/ celá, 38/1,2
M – násobení 2 ciferných čísel, pracovní sešit s. 10/3+4

Učivo:

květen

ČJ Slovní druhy ohebné a neohebné. Podstatná jména a slovesa. Skloňování, časování – seznámení. Pádové otázky. Procvičování vyjmenovaných slov.
M Sčítání a odčítání do 1000 pod sebou – 3 ciferná čísla. Násobení dvouciferných čísel číslem jednociferným. Dělení se zbytkem.

G – procvičování geometrických tvarů a těles. osová souměrnost, práce s pravítkem a kružítkem.

AJ Unit 11 – Our house
PRV
Společné znaky živočichů. Savci, ryby, ptáci, plazi. Přírodní společenství, společenství v okolí bydlišť.

 

V pondělí 23.5. odpadá ranní doučování. Náhradní doučování proběhne ve čtvrtek 26.5.od 7:00.

25.5. – ředitelské volno

27.5. – běžecké štafety umělka

1.6. – Den dětí v Cakli

9.6. – školní výlet Skipi Letohrad

23.6. Netradiční setkání

24.6. ředitelské volno

 

 

čtenářské deníky 2. pololetí- 11.3., 29.4., 27.5.

 

Prosím, aby děti v aktovce nosily:

  • ořezanou tužku č.2
  • trojúhelník s ryskou
  • pravítko 30 cm
  • kovové kružítko

 

 

skupiny AJ

Otázky do Prvouky

Otázky do Prvouky 2. pololetí

Na základě absolvovaného vzdělání na Koučink akademii Libchavy nabízím všem dětem a jejich rodičům možnost řešení problémů spojených se školou, vzděláváním, ale také vztahových problémů  právě koučovacím přístupem. Koučovací přístup pomáhá měnit vzájemnou komunikaci, využíváme jej nejen k řešení nastalých problémů, ale také k jejich předcházení. Koučovacím přístupem provázíme žáky a podporujeme je v jejich osobním rozvoji.

V rámci setkání nabízím bezpečný a důvěrný prostor pro všechny zúčastněné. V případě potřeby konzultace nebo zájmu o koučovací sezení mne můžete kdykoliv kontaktovat.

 

ROZVRH HODIN

 

 

..