Přejít na obsah

Mgr. Martina Bolková

TŘÍDNICTVÍ – 9. ročník

OSV – reklama

platby
– SRPŠ – 200 Kč (hotově do 15. 11. 2023)
– každý měsíc – 200 Kč do třídního fondu (spoření)

Organizace začátku šk. roku 2023/2024

Do 31. prosince žáci vypracují úvod a teoretickou část své závěrečné práce
7. 12. se koná od 15:30 ve škole jarmark – všichni jste srdečně zváni. 🙂
8. 12. proběhne během 1. – 3. vyučovací hodiny preventivní program „Nebezpečná láska“ od společnosti ACET ČR z.s.
25. 1. 2024 proběhnou přijímačky nanečisto.
1. termín přijímacích zkoušek – pátek 12. dubna 2024.
2. termín přijímacích zkoušek – pondělí 15. dubna 2024.


Bodování tříd – středa po 5. vyučovací hodině.

Sběrové týdny
20. 11. – 24. 11.
11. 12. – 15. 12.

22. 1. – 26. 1.
26. 2. – 1. 3.
18. 3. – 22. 3.
22. 4. – 26. 4.
27. 5. – 31. 5.
10. 6. – 14. 6.

 

 

 


ČESKÝ JAZYK – 6. ročník

Kritéria pro hodnocení ČJ

Čtenářský deník – pravidla – 6. ročník

Čtenářský deník – struktura – 6. – 7. ročník

Seznam doporučené četby 6. a 7. třída

doučování – každé úterý 7:10 – 7:40 – 14. 11. výjimečně doučování není
domácí úkoly – 1x za týden (zadávány vždy ve čtvrtek, odevzdávají se následující úterý)
Internetová jazyková příručka

 

Aktuálně:

mluvnice – podstatná jména
literatura – pověsti, nejbližší čtenářská dílna – 6. 12.
sloh – jednoduché tiskopisy, objednávka, e-mail

 


ČESKÝ JAZYK – 9. ročník

Kritéria pro hodnocení ČJ

Čtenářský deník – pravidla – 9. ročník

Čtenářský deník – struktura – 8. – 9. ročník

Seznam doporučené četby 8. a 9. třída

doučování – každé úterý 13:35 – 14:05
domácí úkoly – 1x za týden (zadávány vždy v pondělí, odevzdávají se následující pondělí)
Internetová jazyková příručka

 

Závěrečná práce – úvodní strana

Závěrečná práce – citace

 

Aktuálně:

mluvnice – slovní druhy
literatura – poezie, moderní umělecké směry
sloh – slohové postupy, funkční styly, útvary

 

 


ANGLICKÝ JAZYK – 6. ročník

Kritéria pro hodnocení AJ

Aktuálně: slovíčka lekce welcome, hodiny, čas

 


NĚMECKÝ JAZYK – ÚKOLY NAVÍC

Umimenemecky.cz – různá cvičení na různá slovíčka v různé obtížnosti. Pokud jsme se daná slovíčka neučili, vůbec to nevadí, i tak se můžeš pokusit některá cvičení udělat a sl. zásobu si rozšířit. Všechna cvičení můžeš třeba za týden znovu zopakovat. Na konci udělej screen a zašli na e-mail, odměnou ti bude plus.

Pokud najdeš nějaké jiné cvičení, klidně ho udělej a rovněž zašli. Veškerá snaha se cení. 🙂

barvy                                                                      pohyb a sport
čísla                                                                        domácí činnosti
pozdravy                                                                doprava
dny a čas                                                               v restauraci
měsíce a roky                                                       turistika
čas – mix                                                              u lékaře
přídavná jména                                                    nemoci, orgány
přídavná jména, příslovce – mix                     tělo
svátky, životní události                                      nouzové situace
rodina                                                                    na poště
zvířata 1                                                                  v bance
zvířata 2                                                                nakupování
zvířata 3                                                                potraviny a nápoje
počasí                                                                    ovoce a zelenina
státy                                                                       pohádky
sport                                                                       média a technologie
dům                                                                       vlastnosti, pocity
škola                                                                      věci
město
slovesa 1
slovesa 2

 


NĚMECKÝ JAZYK – 7. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

časování pravidelných sloves – 

časování nepravidelných sloves – sein, haben

Aktuálně – lekce 1.1 – představení se, pozdravy, jak se máš + číslovky

quizizz – sloveso být – kód 9519 5111

quizizz – číslovky 0-20 – kód 8438 6024

číslovky – umimenemecky.cz

slovíčka – UČ 24 slovíčka – UČ 25

 


NĚMECKÝ JAZYK – 8. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

časování pravidelných sloves – wohnen, kommen, heißen, machen, spielen, singen, proben, programmieren, organisieren, lachen, hören

časování nepravidelných sloves – sein, haben, mögen, sprechen

Aktuálně – lekce 1.3

 


NĚMECKÝ JAZYK – 9. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

časování nepravidelných sloves – sein, haben, mögen, sprechen, nehmen, essen, möchten

časování pravidelných sloves – wohnen, kommen, heißen, machen, spielen, singen, gehen, besuchen, reden, rechnen, unterrichten, arbeiten, programmieren, finden, suchen, sagen, erklären, stimmen, trinken, lieben, ein/kaufen, schmecken, hören

Časování sloves – přehled 1
Časování sloves – přehled 2

Aktuálně – lekce 2.3

Quizizz – minulý čas od sein a haben – kód 9719 7041

 

Poslech slovíček

Lekce 2.3

 


ROZVRH HODIN