Mgr. Martina Bolková

ZOOMheslo: 12345, ID 245 119 3072

 

TŘÍDNICTVÍ – 8. ročník

Lyžařský kurz – 23. – 27. 1. 2023, bližší informace u pí. Šťovíčkové

Potřeby na výtvarnou výchovu
kelímek, vodovky, tempery, plochý a kulatý štětec, tyčinkové lepidlo, nůžky, pracovní oděv – vše uložené v papírové krabici nebo kufříku

 

Sběrové týdny
21. 11. – 25. 11.
12. 12. – 16. 12.

23. 1. – 27. 1. 
20. 2. – 24. 2.
27. 3. – 31. 3.
24. 4. – 28. 4.
22. 5. – 26. 5.
12. 6. – 16. 6.

 

ČESKÝ JAZYK – 8. ročník

Kritéria pro hodnocení ČJ
Čtenářský deník – pravidla
Čtenářský deník – struktura – 8. – 9. ročník
Seznam doporučené četby – 8. – 9. ročník

doučování – každé úterý 7:10 – 7:40
domácí úkoly – 1x za týden (zadávány vždy v pondělí, odevzdávají se následující pondělí)

Aktuálně:
mluvnice – cizí slova

literatura – prezentace autorů

Referát – prezentace – 8 – pokyny, autoři

sloh – líčení

 

ČESKÝ JAZYK – 9. ročník

Kritéria pro hodnocení ČJ
Čtenářský deník – pravidla
Čtenářský deník – struktura – 8. – 9. ročník
Seznam doporučené četby – 8. – 9. ročník

doučování – každé pondělí 7:10 – 7:40
domácí úkoly – 1x za týden (zadávány vždy v pondělí, odevzdávají se následující pondělí)

Aktuálně:
mluvnice – slovesa (slovesné třídy, přechodníky)
literatura – opakování literárních období (romantismus)
sloh – popis

 

NĚMECKÝ JAZYK – ÚKOLY NAVÍC

Umimenemecky.cz – různá cvičení na různá slovíčka v různé obtížnosti. Pokud jsme se daná slovíčka neučili, vůbec to nevadí, i tak se můžeš pokusit některá cvičení udělat a sl. zásobu si rozšířit. Všechna cvičení můžeš třeba za týden znovu zopakovat. Na konci udělej screen a zašli na e-mail, odměnou ti bude plus.

Pokud najdeš nějaké jiné cvičení, klidně ho udělej a rovněž zašli. Veškerá snaha se cení. 🙂

barvy
čísla
pozdravy
dny a čas
měsíce a roky
čas – mix
přídavná jména
přídavná jména, příslovce – mix
svátky, životní události
rodina
zvířata 1
zvířata 2
zvířata 3
počasí
vlastnosti, pocity
sport
dům
ovoce a zelenina
potraviny a nápoje
škola
město
věci
státy
slovesa 1
slovesa 2
pohyb a sport
tělo
domácí činnosti
doprava
turistika
nemoci, orgány
u lékaře
v restauraci
na poště
v bance
nouzové situace
nakupování
média a technologie
pohádky

 

 

NĚMECKÝ JAZYK – 7. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

časování pravidelných sloves – wohnen, kommen, heißen, spielen

časování nepravidelných sloves – sein

Aktuálně – lekce 1.1:

Poslech slovíček:

Slovíčka 1

Slovíčka 2

 

NĚMECKÝ JAZYK – 8. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

časování pravidelných sloves – wohnen, kommen, heißen, machen, spielen, singen, proben, programmieren, organisieren, lachen, hören

časování nepravidelných sloves – sein, haben, mögen, sprechen

Aktuálně – lekce 2.1

Slovíčka 2.1

 

NĚMECKÝ JAZYK – 9. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

časování nepravidelných sloves – sein, haben, sprechen, mögen, essen, geben, möchten, dürfen, nehmen, sehen, fahren

časování pravidelných sloves – wohnen, kommen, heißen, machen, spielen, singen, gehen, besuchen, reden, rechnen, unterrichten, arbeiten, programmieren, finden, suchen, holen, sagen, erklären, stimmen, trinken, lieben, ein/kaufen

Časování sloves – přehled

Aktuálně – lekce 3.1

Poslech slovíček

 

 

ROZVRH HODIN