Mgr. Martina Bolková

ZOOMheslo: 12345, ID 245 119 3072

 

TŘÍDNICTVÍ – 7. ročník

 

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste respektovali nastavená hygienická opatření a nevstupovali do budovy školy. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V tomto šk. roce bude s námi ve třídě paní asistentka Marta Kacálková. 🙂

Tělesná výchova
V letošním školním roce nebudeme mít k dispozici tělocvičnu, a proto dětem nepořizujte žádné cvičky – nevyužijí je. Budeme muset řádně improvizovat. 🙂  Budeme se proto snažit co nejvíce sportovat venku, již nyní chceme proto poprosit, abyste dětem pořídili oblečení (funkční prádlo, elasťáky či sportovní tepláky, sportovní venkovní obuv, nepromokavou bundu, sportovní rukavice, čepici,…), které jim toto umožní. Kromě sportování v terénu a přírodě plánujeme vyjíždět za sportovními aktivitami do Ústí (bazén, bruslení, posilovna….). 

 

Sběrové týdny

23. – 27. 5. 2022
13. – 17. 6. 2022

 

Občanská výchova – referát – téma STÁT 

a) úkoly státu (UČ 46)
b) formy státu (UČ 47)
     – podle toho, kdo vykonává moc
     – podle toho, kdo stojí v čele
c) státní symboly ČR (např. wikipedie)

 

ČESKÝ JAZYK – 7. ročník

Kritéria pro hodnocení ČJ – 7. třída

Čtenářský deník – pravidla

Čtenářský deník – struktura

Seznam doporučené četby 6.-7.třída 21-22

Doučování probíhá každé pondělí 7:10 – 7:40. Účast je nutné nahlásit předem.

DÚ je zadáván ve středu, odevzdává se následující středu.

Aktuálně: 

Cvičení k procvičování – umimecesky nebo icestina (cokoliv dle Tvé úrovně). Udělej print screen (vyfoť) a zašli na e-mail. 🙂

mluvnice – skladba (podmět, přísudek)

literatura – literární prostředky

Literární druhy

Literární žánry

sloh – líčení

 

 

ČESKÝ JAZYK – 8. ročník

Kritéria pro hodnocení ČJ – 8. třída

Čtenářský deník – pravidla

Čtenářský deník – struktura

Seznam doporucene cetby 8. a 9. trida 21-22

Doučování probíhá každé úterý 7:10 – 7:40. Účast je nutné nahlásit předem.

DÚ zadáván v úterý, odevzdává se následující úterý.

Aktuálně: 

Cvičení k procvičování – umimecesky nebo icestina (cokoliv dle Tvé úrovně). Udělej print screen (vyfoť) a zašli na e-mail. 🙂

mluvnice – skladba (významové poměry mezi hlavními větami, vedlejšími větami, větnými členy)

literatura – renesance

Literární druhy

Literární žánry

Literární prostředky

sloh – výtah, výpisky, referát

 

NĚMECKÝ JAZYK – ÚKOLY NAVÍC

Umimenemecky.cz – různá cvičení na různá slovíčka v různé obtížnosti. Pokud jsme se daná slovíčka neučili, vůbec to nevadí, i tak se můžeš pokusit některá cvičení udělat a sl. zásobu si rozšířit. Všechna cvičení můžeš třeba za týden znovu zopakovat. Na konci udělej screen a zašli na e-mail, odměnou ti bude plus.

Pokud najdeš nějaké jiné cvičení, klidně ho udělej a rovněž zašli. Veškerá snaha se cení. 🙂

barvy
čísla
pozdravy
dny a čas
měsíce a roky
čas – mix
přídavná jména
přídavná jména, příslovce – mix
svátky, životní události
rodina
zvířata 1
zvířata 2
zvířata 3
počasí
vlastnosti, pocity
sport
dům
ovoce a zelenina
potraviny a nápoje
škola
město
věci
státy
slovesa 1
slovesa 2
pohyb a sport
tělo
domácí činnosti
doprava
turistika
nemoci, orgány
u lékaře
v restauraci
na poště
v bance
nouzové situace
nakupování
média a technologie
pohádky

 

 

NĚMECKÝ JAZYK – 7. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

Aktuálně: Lekce 1.3

Slovíčka 1.3

 

 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK – 8. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

Aktuálně: Essen – Lektion 2.3

časování nepravidelných sloves – sein, haben, sprechen, mögen, essen, geben

časování pravidelných sloves – wohnen, kommen, heißen, machen, spielen, gehen, besuchen, reden, rechnen, unterrichten, arbeiten, programmieren, finden, suchen, holen, sagen, erklären, stimmen, trinken

Časování sloves – přehled

 

Slovíčka 2.3

 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK – 9. ročník

Kritéria pro hodnocení NJ

Aktuálně: Lekce 2 – Mein Tag

časování nepravidelných sloves – sein (waren), haben (hatten), laufen, kaufen, sprechen, helfen, essen, (fern) sehen, lesen, mögen, möchten, fahren, sich treffen

časování pravidelných sloves – wohnen, kommen, heißen, lernen, kochen, machen, spielen, gehen, beginnen, baden, schreiben, beschreiben, tauchen, kosten, zelten, rufen, verbessern, bleiben, filmen, bezahlen

 

 

ROZVRH HODIN