Přejít na obsah

Projekty

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy II

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012660

Realizace projektu: od 1.8.2019 do 31. 7. 2021

Rozpočet projektu :            1.568.410,- Kč