Přejít na obsah

ITC koordinátor

Ing. Lenka Řehounková

l.rehounkova@zslibchavy.cz

tel.: 465 582 203

Zajišťuje na škole:

  • využívání prostředků výpočetní techniky při plnění hlavních úkolů organizace
  • využívání počítačové učebny a kontroluje dodržování pravidel řádu učebny a hygieny práce
  • metodicky pomáhá kolegům v integraci ICT do výuky vět
  • doporučuje a koordinuje další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytuje jim odborné konzultace
  • zpracovává a realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy
  • koordinuje provoz informačního systému školy a aktualizuje údaje školní databáze, zpracovává statistické přehledů a výkazů (Bakaláři)
  • vede seznam legálně nabývaného softwaru a kontrolu jeho používání
  • sebevzdělává se v oblasti používání softwaru a informačních i komunikačních technologií
  • vyhledává grantové projekty, vykonává další práce dle pokynů ředitele školy

ITC plán školy