Přejít na obsah

Environmentální výchova

Sběr papíru

Ve snaze umožnit všem rodičům co nejširší možnost podpory naší školy, jsme navázali spolupráci s firmou Rycycling – kovové odpady z Ústí nad Orlicí a můžete tak odevzdávat ve prospěch naší školy starý papír (ideálně odděleně noviny+časopisy+letáky a obalové materiály/kartony), hliník, ocel a další barevné kovy přímo ve sběrně surovin. Provozovnu naleznete v Ústí nad Orlicí na adrese Lázeňská 1540. Provozní doba je od pondělí do pátku od 7.00 do 11.00 a 11.30 do 15.30. V sobotu pak od 8.00 do 11.00. Při odevzdání jakýchkoliv surovin ve prospěch naší školy prosím nahlaste název školy, a pokud chcete, aby se odevzdaný papír počítal také do naší školní soutěže, tak také jméno žáka a třídy. Podle vzájemné smlouvy pak bude škola pravidelně dostávat jak finanční prostředky za odevzdané suroviny, tak jmenný přehled žáků, ve prospěch kterých suroviny odevzdáte.

SBĚROVÉ TÝDNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022 najdete ZDE