Žákovský parlament

Na naší škole funguje žákovský parlament od roku 2017.

Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života naší školy.

Nabízí jim prostor pro vyjádření vlastních názorů.

Umožňuje žákům, aby pozitivně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají.

Učí žáky odpovědnosti za svou práci, za své chování a podporuje pozitivní vztahy napříč ročníky.

Od čtvrtého ročníku si žáci volí své zástupce, kteří se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách žákovského parlamentu.

DESATERO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1, JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO TÝMU

2, NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVÉ NÁZORY

3, RESPEKTUJEME NÁZORY VŠECH

4, NEPŘEKŘIKUJEME SE

5, NASLOUCHÁME SI

6, INFORMUJEME SVOU TŘÍDU O DĚNÍ V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU
(PŘEDÁVÁME NEZKRESLENÉ INFORMACE)

7, ÚČASTNÍME SE SCHŮZEK V PARLAMENTU

8, SNAŽÍME SE ŘEŠIT ŠKOLNÍ PROBLÉMY

9, PŘIPRAVUJEME PRO SPOLUŽÁKY ZAJÍMAVÉ AKCE

10, JSME DOBRÝMI REPREZENTANTY NAŠÍ ŠKOLY

 

TERMÍN SCHŮZKY  :  6.února  2023

 

Členové Žákovské rady – šk.rok 2022/2023

4. třída Ondřej Zeman Natálie Hrnčířová
5. třída Veronika Lukešová Anežka Čápová
5. třída Vojtěch Čáp Elenka Kočí
6. třída Jana Plačková Lucie Klosová
7.A. Filip Kacálek Štěpán Sokol
7.B. Jakub Krčál Dorotka Kuraková
8. třída Marek Vojtíšek Adam Chládek
9.A. Adéla Kubíčková Petr Jankele
9.B. Andrea Šaldová Emílie Marie Bašniková

 

Na členy ŽR se můžete obracet osobně, pomocí schránky ŽR nebo prostřednictvím mailu: m.kacalkova@zslibchavy.cz