Přejít na obsah

Projekty

Šablony OP JAK na Základní škole a mateřské škola Libchavy

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004376

Realizace projektu: od 1.1.2023 do 31. 12. 2024

Rozpočet projektu :            2 489 138,- Kč

Projekt je zaměřen na následující témata: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání; zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Klíčové aktivity:

 • Inovativní vzdělávání – ZŠ, MŠ, ŠD
 • Školní psycholog
 • Vzdělávání pracovníků – ZŠ, MŠ, ŠD
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání – ZŠ, MŠ

——————————————————————————————————————————————-

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy II

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012660

Realizace projektu: od 1.8.2019 do 31. 7. 2021

Rozpočet projektu :            1.568.410,- Kč

Přírodní úprava zahrady Mateřské školy Korálek v Libchavách

Reg. č.:   08741862

Realizace projektu:   11/2018 – 6/2020

Rozpočet projektu :            547.031,- Kč

Základní škola a mateřská škola Libchavy realizuje s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR projekt Přírodní úprava zahrady Mateřské školy Korálek v Libchavách.

Cílem projektu je přeměna zahrady na „učebnu pod širým nebem“, která se stane nedílnou součástí aktivit školy se zcela novými prvky. Bude vytvořena přírodní zahrada, která bude hravá, obklopená inspirujícím prostředím, jež bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. Do výstavby plánované zahrady jsou aktivně zapojeni rodiče dětí navštěvujících školku.

       

 

 

Nové metody a formy práce v mateřských školách

 

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005185

Realizace projektu: od 1.8.20017 do 31. 7. 2019

Rozpočet projektu :            1.083.608,- Kč

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podporu extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Klíčové aktivity:

 • Chůva – personální podpora MŠ
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.