Přejít na obsah

Projekty

Šablony OP JAK na Základní škole a mateřské škola Libchavy

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004376

Realizace projektu: od 1.1.2023 do 31. 12. 2024

Rozpočet projektu :            2 489 138,- Kč

Projekt je zaměřen na následující témata: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání; zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Klíčové aktivity:

 • Inovativní vzdělávání – ZŠ, MŠ, ŠD
 • Školní psycholog
 • Vzdělávání pracovníků – ZŠ, MŠ, ŠD
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání – ZŠ, MŠ

——————————————————————————————————————————————-

Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005185

Realizace projektu: od 1.8.20017 do 31. 7. 2019

Rozpočet projektu :            1.083.608,- Kč

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podporu extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Klíčové aktivity:

 • Chůva – personální podpora MŠ
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.