Projekty

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy II

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012660

Realizace projektu: od 1.8.2019 do 31. 7. 2021

Rozpočet projektu :            1.568.410,- Kč

Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání

Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005185

Realizace projektu: od 1.8.20017 do 31. 7. 2019

Rozpočet projektu :            1.083.608,- Kč

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podporu extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Klíčové aktivity:

  • Chůva – personální podpora MŠ
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ
  • Tandemová výuka na ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.