Přejít na obsah

Dokumenty ke stažení

Řády školy:

Školní řád

Klasifikační řád

 

Směrnice pro distanční vzdělávání

Pokyny pro bezhotovostní platby

Registrace do interakt. modulu učebnic Kid´s Box

Žádost o uvolnění z vyučování

Nájemni smlouva -půjčení lyží

Rodičovské desatero bezpečnosti dětí na internetu

Čestné prohlášení

Žádost o uvolnění žáka z hodin TV

Dotazník pro rodiče žáka 1.tř.

Žádost o přijetí do 1. třídy

Informace k Závěrečné práci 9. třídy