Přejít na obsah

Opakovací den ve 4.třídě

 3.3.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 4.3.2009 se naše třída přesunula do PRAVĚKU.Opakovali jsme učivo za měsíc únor formou testů,her a soutěží,pracovali jsme na projektu a nechyběla ani dramatizace příběhu z období pravěku.Byl to moc pěkný a zábavný den.

                                                                                                                  Lenka Bédi