Přejít na obsah

Den Země

 21.4.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

22. duben byl na naší škole ve znamení Dne Země. Pro žáky 2. stupně byl připravený projektový den zaměřený na ekologií. Na žáky, rozdělené do 5 skupin, čekalo 5 stanovišť s různou tematikou. Stanoviště v 6. třídě bylo zaměřeno na téma voda – žáci se zde např. pokusili vypočítat, kolik vody denně spotřebují. V 7. třídě pak prokázali svou jazykovou zdatnost a vytvářeli slohové práce na téma ekologie (např. pohádka "O skládce" či životopis odpadku). Zastávka v 8. třídě se nesla ve znamení tematiky odpadů, v 9. třídě žáci prověřili své schopnosti matematické a vypočítali možné úspory energií. Na posledním stanovišti, umístěném v učebně fyziky, poznávali žáci rostliny a živočichy a prováděli pozorování mikroskopem. Všemu dění přihlížel tuleň Speedy, maskot, který k nám přicestoval z Dánska.