Přejít na obsah

Noc s pohádkami

 23.4.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

V pátek 24.4.2009 se konala ve školní družině "Noc s pohádkami".Hlavní pohádkou večera, od které se odvíjely úkoly a soutěže, byla pohádka "Pasáček vepřů". Děti byly rozděleny do 9 družstev (království) – vyráběly prasátka ze samotvrdnoucí hlíny, skládaly ptáčka z papíru,hádaly dle čichu a chuti potraviny, snažily se zapamatovat a přepsat co nejvíce jmen dvorních dam ze zámku a v noční hře poznávaly předměty patřící do kuchyně.Za každý úkol získaly razítko prasátka. Kdo měl zájem, mohl další razítka získat v úkolech "štěstěny" (házení na koš, hod kostkou, hádanky, luštěnky). Nejvíce prasátek získalo království "Vesmíru" – Vojta Biedla, Ondra Zítka, Aleš Friml a Andulka Briolová – celkem 55. Po vyhlášení výsledků se děti převlékly do pyžamek,zalehly do svých pelíšků a paní učitelky četli pohádky. Ráno na děti čekala snídaně,diplomy a krásné ceny. Tímto děkujeme p. Jiskrové a p.Benešovi za sponzorské dary.Poděkování též patří p. uč. Haně Moravcové za námět, p.uč. Evě Krummer a p.uč. Janě Šmétkové za pomoc při organizaci a p. ředitelce Marii Linhartové za střídání při čtení pohádek.

 

                                           Daniela Čermáková, Iva Kittlitzová a Monika Frimlová