Přejít na obsah

Nácvik první pomoci v 8. třídě

 7.6.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

 V rámci předmětu Biologie člověka proběhl nácvik 1.pomoci při zástavě dechu i srdeční činnosti. Zdravotní instruktor z ČČK z Ústí nad Orlicí pan Martin Hodoval naučil žáky jak provést umělé dýchání a nepřímou masáž srdce na figuríně. Doufáme, že nabyté vědomosti i dovednosti žákům pomohou při řešení nenadálých životních situací.