Přejít na obsah

Den Comenuis v Cakli

 17.9.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 18. 9. se konal Comenius den v Cakli. Téma dne bylo vaření a hry v přírodě. Děti z celého prvního stupně se rozdělily do pěti skupin tak, aby  se mohly postupně vystřídat na pěti stanovištích.  Na čtyřech stanovištích si mohly  za pomoci paní učitelky zahrát jednu hru z jiné země. Takže si vyzkoušely keltský fotbal, belgickou hru nazvanou Lovící míč, dánskou hru Králík a pes a českou hru Rybičky, lovte se. Na posledním, pátém stanovišti si děti opekly  dánský Twistbread (zatočený chléb) přímo na ohni. Dětem se hry moc líbily, a jak vidíte z přiložených fotek, i jídlo bylo překvapivě chutné. Chtěly bychom tímto poděkovat našim kuchařkám, jež nám připravily těsto na opékání, a také správci areálu Cakle za to, že nám umožnil tento den uskutečnit.

 

                                                                                                     Kulhavá Radka