Přejít na obsah

Exkurze na VOŠ a SOŠ technické v Litomyšli

 5.10.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci předmětu Volba povolání žáci 9. a 8.třídy navštívili Střední odbornou školu technickou v Litomyšli. Historie školy sahá až do roku 1870, kdy vzniká první spolek Řemeslnicko-dělnická beseda. Nyní vzdělává a vychovává žáky v oboru Mechanizace a služby ve čtyřech zaměřeních 4-letého maturitního studia. Absolventi této školy získají vědomosti a dovednosti ve strojírenské výrobě, v konstrukci a obsluze motorových vozidel, mobilních strojů a stabilních strojních zařízeních. I dívky zde najdou uplatnění ve 4-letém studiu oborů Ekonomiky a účetnictví technických oborů nebo Administrativy dopravy a logistiky. Děkujeme vedení této školy, že nám zajistilo autobus a umožnilo exkurzi , která byla přínosem pro naše žáky při rozhodování o budoucím studiu na střední škole.                                                      Šťovíčková Hana