Přejít na obsah

Ukázka vycvičených dravců a sov

 25.10.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

V pondělí 26. 10. 2009 jsme zhlédli výukový program pro základní školy  záchranné stanice dravců Seiferos z Brna.  Této akce se zúčastnila celá základní škola, ale i obě mateřské školky. Viděli jsme mimo jiné i největší sovu, výra velkého, raroha velkého, sokola loveckého, orla stepního a orla bělohlavého ad. Dětem se líbil orel stepní, jenž napadl běžící lišku, dále se líbily malé sovičky a orel bělohlavý, který svými mohutnými křídly zakroužil nad hlavami diváků. Žáci se aktivně zapojovali do programu, odpovídali na dotazy a odměnou pro tři nejlepší byla samotná práce s dravcem. Obrázky z celé akce můžete shlédnout: 

picasaweb.google.com/zs.libchavy/Dravci#