Přejít na obsah

Plakátový den ve 3. třídě

 25.1.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 26. 1. 2010 proběhl již třetí projektový "Plakátový den" . Tento den byl zaměřený na pochopení a procvičení učiva o vyjmenovaných slovech, výtvarné zpracování plakátu s nimi a rozvíjení slohových a řečnických dovedností. Zpracovávali jsme vyjmenovaná slova po M s nimiž žáci vytvářeli plakát, jenž by mohl sloužit při výuce. Pak si děti vymýšĺely takzvanou obhajovací řeč, kterou by vysvětlily , obhájily a vyzdvihly svůj návh před ostatními.Následně proběhla bodovací soutěž, při které třeťáčci sami ohodnotili výkon spolužáků z hlediska výtvarného zpracování plakátu a z hlediska řečnického zpracování obhajovacího projevu. Soutěž vyhrál plakát a vystoupení Adélky Urbanové a Michala Boštíka. Na dalším místě se umístila Veronika Malínková a Jaroslav Křikava, třetí byla děvčata Tereza Šimková a Michala Kůstová. Zaujal i plakát Aničky Briolové a Lukáše Hájka, kteří ze slov vytvořili domy města Litomyšl. Všechny děti ale zaslouží velikou pochvalu za tvořivý přístup.                    

                                                                                             Radka Kulhavá