Přejít na obsah

Beseda s myslivcem

 17.2.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek 18.2. se zúčastnili žáci 1.,2.,3. a 5. třídy besedy se zástupcem zajímavého povolání, o kterém mnohé děti sní. Navštívil nás pan Chalupa z Českého svazu myslivců z Ústí nad Orlicí. Vyprávěl o svých profesních zážitcích a zkušenostech, které za svůj život nasbíral a pro potěchu dětí s sebou přivedl i své pomocníky, tři psy, kteří mu v jeho práci pomáhají. V názorných ukázkách předvedl jejich poslušnost a děti měly možnost si tyto "hafany" i pohladit.   Celé vyprávění probíhalo v nově otevřené učebně s novou interaktivní tabulí, která byla zřízena za finanční podpory Evropské unie v rámci školního projektu. Děti si zábavné povídání užily a získaly mnoho nových informací.

Eva Krummer