Přejít na obsah

ŠIC – exkurze Cesta za energií

 14.3.2010  ZŠ & MŠ LibchavyV předchozích dnech absolvovali žáci devátého ročníku dvě cesty nazvané Cesta za energií. Na nich se měli dozvědět veškeré informace o energii z přírody, kterou člověk využívá, získat podrobné informace o typu energie, který budou dále ve skupině zpracovávat, poznat kde v našem regionu se energie vyrábí a při příležitosti této cesty se seznámit s naším krajem.

Navštívili jsme větrnou elektrárnu, skupina odvážlivců vyšplhala až do gondoly této elektrárny, prohlédli jsme si spalovnu biomasy v Hlinsku, prošli se po velkém areálu fotovoltaické elektrárny ve Voděradech. Při druhé cestě jsme viděli historickou památku – malou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové a prohlédli si velkou tepelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Žáci absolvovali program v informačním centru alternativních zdrojů energie a přednášku v planetáriu s názvem Přeměny energie v přírodě.

Jak efektivní umí být větrníky v naší krajině? Jak je to s jejich hlučností? Jaké největší větrné elektrárny lze nalézt ve světě? Co je vlastně biomasa? Kde všude lze využívat biopaliva? Jak funguje sluneční elektrárna, když nesvítí Slunce? Kolik peněz se dá vydělat na provozu fotovoltaické elektrárny? Co vše dnes funguje na sluneční energii? Kolik energie se v Česku vyrábí ve vodních elektrárnách? Jak se se stavbami na vodních tocích vypořádávají ryby? Kolik uhlí se spálí v tepelné elektrárně? Jak vysoké jsou její chladící věže? Jaká je budoucnost ve výrobě elektřiny? Jaké alternativy pokryjí rostoucí požadavky lidstva? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte z prezentací žáků 9. třídy, které budou prezentovány na projektovém dni a poté vyvěšeny na webu školy.