Přejít na obsah

Příběhy bezpráví na ZŠ Libchavy

 12.11.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Naše škola se zapojila do šestého ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. Projekt organizuje společnost Člověk v tísni, jeho hlavním cílem je přispět ke kvalitní výuce moderních dějin na našich školách.  Projekt neusiluje pouze o pasivní přijímání informací, ale pomocí filmových projekcí, které školy uspořádají, a následných besed se snaží přimět žáky a studenty k přemyšlení a diskuzi o stále živé etapě našich dějin. Žákům 9. třídy promítneme dva dokumentární filmy Olgy Sommerové Ztracená duše národa – Ztráta slušnosti a Ztráta důstojnosti, speciálně zkrácené a upravené pro Příběhy bezpráví. Po obou filmech bude beseda s pozvanými hosty, kde dostanou žáci příležitost ptát se na události z 50. let 20. stol., které ovlivnili život všech obyvatel Českolovenska. Hosty v naší škole budou pan Jan Jindra, předseda pobočky Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí a pan Josef Leschinger, bývalý politický vězeň. Celá akce proběhne v pondělí 15.11. od 11:30 ve Školním informačním centru. Všichni zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni k návštěvě školy.