Přejít na obsah

1.pomoc v 8.třídě

 19.1.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci předmětu Biologie člověka proběhl nácvik 1.pomoci při zástavě dechu i srdeční činnosti. Zdravotní instruktor z ČČK z Ústí nad Orlicí pan Martin Hodoval naučil žáky jak provést umělé dýchání a nepřímou masáž srdce na figuríně tak zastavení krvácení. Doufáme, že nabyté vědomosti i dovednosti žákům pomohou při řešení nenadálých životních situací.

                                                                                                        Šťovíčková Hana