Přejít na obsah

Dopravní výchova- první pomoc

 27.4.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci dopravní výchovy proběhlo 28.4. zajímavé dopoledne pro žáky 1.stupně. Děti si hravou formou procvičovaly  znalosti týkající se zdravovědy. Zajištění základních životních funkcí, ošetření poranění, která se mohou stát při jízdě na kole, ale také jak správně přivolat lékařskou pomoc, to vše si děti zopakovaly s pracovníkem Českého červeného kříže, kterému tímto děkujeme. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za znalosti, které prokázaly.

                                                                        Lenka Ludvíčková