Přejít na obsah

Den Země na 1. stupni

 28.4.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V pátek 29.4. proběhly v okolí školy oslavy Dne Země.Děti byly rozděleny do několika skupin, kdy v každé skupině byl zástupce z každého ročníku. Úkolem skupiny bylo projít 5 stanovišť, kde žáci společně plnili úkoly týkající se přírody a životního prostředí. Poté děti zpracovávaly zadané téma z poskytnutých materiálů a na základě získaných informací společně tvořily  plakáty. Všechny děti si zaslouží pochvalu. Ti starší za to , jak pomáhali prvňákům se čtením zadaných úkolů  a ti nejmladší zase s jakým nasazením se do plnění úkolů pustili. K vydařené akci přispělo i krásné počasí.

                                                                         učitelé z 1. stupně